voordelen

  • Snel schakelen
  • Betrouwbare verloning 
  • Landelijke partner
  • Betrokkenheid
  • Scherpe tarieven

Onze visie

Kornuit hecht grote waarde aan het correct verlonen van uw personeel.

Uit ervaring weten wij het belang van goede software in deze branche. We hebben dan ook hoge eisen gesteld aan de te gebruiken softwarepakketten en hebben hier goede partners voor geselecteerd. Zo kunnen wij u verzekeren dat wij er alles aan gedaan hebben -en blijven doen- om de verloning correct en tijdig uit te voeren. Mochten onverhoopt correcties gedaan moeten worden dan zullen deze tijdig verwerkt worden. Zo hoeft er niet lang gewacht te worden op salaris of facturen.

Prettig voor u en voor uw medewerkers!

Kornuit zorgt voor zo min mogelijk administratieve handelingen. Te gebruiken documenten en processen blijven we dus ook continue kritisch bekijken en evalueren. We staan natuurlijk open voor op- en aanmerkingen, maar proberen altijd een stapje voor te blijven. Zo bezorgen wij u en uw medewerkers zo min mogelijk administratieve rompslomp.